Quack Watch (www.quackwatch.com) – anglojęzyczna strona poświęcona wyszukiwaniu i nagłaśnianiu wątpliwych praktyk, źródeł informacji oraz mało wiarygodnych osobistości.

Skeptical Inquirer (www.csicop.org/si) – witryna dwumiesięcznika wydawanego przez Committee for Skeptical Inquiry (CSI) poświęconego promowaniu nauki, krytycznego myślenia i dociekaniu faktów.